Meny

Hjem
Bestill møte
Logg inn

Vilkår for bruk av https://sak.legal24.no

 

1.      Avtaleinngåelse

Ved å inngå avtale om timebooking med advokat i https://sak.legal24.no inngås en oppdragsavtale med den aktuelle advokaten. Første møte med advokaten betales på forhånd. Arbeid før første møte og betaling for dette, f.eks. gjennomgang av dokumenter, avtales med advokaten og betales på forhånd. Videre bistand fra advokaten avtales direkte med advokaten i https://sak.legal24.no.

 

2.      Innholdet i tjenesten

Avtalen omfatter avtalt møte og advokatbistand med valgte advokat etter nærmere avtale i . Det er ikke mulig å garantere noe utfall i saken.

 

3.      Kommunikasjon

Kommunikasjon med advokaten skjer kun elektronisk i https://sak.legal24.no.
Du blir varslet om booket møte i e-posten du oppgir.

 

Du får varsel om gjennomførte betalinger og kvitteringer, nye meldinger, nye filer lastet opp, nye saker opprettet av advokat, nye møter opprettet av advokat, endring av møter, avbestilling og påminnere om møter som nærmer seg.


Selve møtet kan skje via telefon dersom du har avtalt dette med advokaten.

 

4.      Oppdragets varighet

Oppdraget innledes når du bestiller og betaler ditt første møte med advokat. Oppdraget løper til saken er avsluttet eller oppdraget sies opp av en av partene. Som forbruker kan du når som helst si opp avtalen, mot å betale for tiden som er brukt på oppdraget.

 

Avbestilling mot refusjon av det innbetalte beløpet for møtet kan skje frem til 24 timer før møtet. Avbestilles møte senere enn 24 timer før oppsatt møte tas det betalt kr. 250,- (inkl. mva.) i standard avbestillingsgebyr. 

 

Dersom det er gitt samtykke til førtidig oppstart (se punkt 6) og advokat har utført arbeid før møtet, f.eks. gjennomgang av skriftlig materiale, så vil forbruker måtte betale iht. det avtalte.

 

Du får varsel om møtet ditt før siste mulighet til kostnadsfri avbestilling.  

Du kan enkelt avbestille møte i https://sak.legal24.no. For å avbestille logger du deg inn på «min-side», finner møtet i listen og klikker «Avbestill / refunder». Du vil motta en avbestillingsbekreftelse på e-post og få pengene tilbake på din konto innen 5-10 dager.

 

 

5.      Priser/salær

Pris for møte med advokat i https://sak.legal24.no er kr. 1050 per 30 min (inkludert mva.)
Kr. 2100 per time (inkludert mva.). 


Standard gebyr for avbestilling senere enn 24 timer oppsatt møte er kr. 250,- (inkludert mva.).  

Eventuelt forarbeid betales i tillegg til møtet, etter nærmere avtale med advokat.  
Timepris for forarbeid er kr. 2100 per time. Det beregnes minst en fjerdedels time (ett kvarter) for hver arbeidsøkt som utføres. Det gjøres i den forbindelse oppmerksom på at alt tidsforbruk i anledning saken, herunder inngående og utgående korrespondanse (også elektronisk) og telefonsamtaler danner grunnlag for salæret.

 

Videre beregning av tid og betaling for dette etter møtet blir avtalt med din advokat. Det gis et pristilbud i https://sak.legal24.no for oppdraget eller deler av oppdraget. Pristilbudet kan aksepteres eller forkastes av deg, og forhåndsbetales ved aksept av tilbudet.

 

6.      Angrerett og førtidig oppstart av oppdraget/tjenesten

Når du inngår avtale med advokat utenfor advokatens kontor, kan du som forbruker uten begrunnelse si opp avtalen. Fristen for å bruke angreretten er 14 dager fra dagen etter at avtalen ble inngått (jf. angrerettloven §§ 20 og 21). Du kan bruke din angrerett ved å sende beskjed om dette innen 14 dager fra dagen etter avtalen ble inngått. Advokaten må få skriftlig beskjed om at du ønsker å benytte angreretten.

Angrerett gjelder ikke etter at oppdraget er fullført, forutsatt at du som forbruker uttrykkelig har samtykket til at oppstart av oppdraget (møtet) starter før utløpet av angrefristen på 14 dager, og har erkjent at det ikke er angrerett etter at tjenesten er fullført.

Oppdragsgiver som benytter seg av angreretten etter å uttrykkelig ha anmodet advokaten om å starte oppdraget før angrefristen er gått ut og før oppdraget er fullført, må betale et rimelig vederlag for den delen av oppdraget som er levert frem til tidspunkt for bruk av angreretten. I praksis betyr dette betaling for medgått tid.

7.      Klageadgang

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Du har også anledning til å klage hvis du er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeidet kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

 

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Oslo krets som førsteinstans. Beslutningen fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden. Regler for God advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på www.advokatforeningen.no

 

8.      Fullmakt

Ved inngåelse av oppdraget gir jeg advokat fullmakt til å representere meg utad i sakens anledning.
 

9.      Ansvarsforsikring

Det opplyses at vi i henhold til regler for advokater har ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten.

 

10.  Personvern

Ved inngåelse av oppdrag samtykker du til at vi kan behandle dine personopplysninger i tråd med lov og forskrift. Informasjon om behandling av personopplysninger og dine rettigheter knyttet til dette finnes her: Personvern

 

Logo

© 2022 Legalit AS.

Vilkår for bruk av https://sak.legal24.no

 

1.      Avtaleinngåelse

Ved å inngå avtale om timebooking med advokat i https://sak.legal24.no inngås en oppdragsavtale med den aktuelle advokaten. Første møte med advokaten betales på forhånd. Arbeid før første møte og betaling for dette, f.eks. gjennomgang av dokumenter, avtales med advokaten og betales på forhånd. Videre bistand fra advokaten avtales direkte med advokaten i https://sak.legal24.no.

 

2.      Innholdet i tjenesten

Avtalen omfatter avtalt møte og advokatbistand med valgte advokat etter nærmere avtale i . Det er ikke mulig å garantere noe utfall i saken.

 

3.      Kommunikasjon

Kommunikasjon med advokaten skjer kun elektronisk i https://sak.legal24.no.
Du blir varslet om booket møte i e-posten du oppgir.

 

Du får varsel om gjennomførte betalinger og kvitteringer, nye meldinger, nye filer lastet opp, nye saker opprettet av advokat, nye møter opprettet av advokat, endring av møter, avbestilling og påminnere om møter som nærmer seg.


Selve møtet kan skje via telefon dersom du har avtalt dette med advokaten.

 

4.      Oppdragets varighet

Oppdraget innledes når du bestiller og betaler ditt første møte med advokat. Oppdraget løper til saken er avsluttet eller oppdraget sies opp av en av partene. Som forbruker kan du når som helst si opp avtalen, mot å betale for tiden som er brukt på oppdraget.

 

Avbestilling mot refusjon av det innbetalte beløpet for møtet kan skje frem til 24 timer før møtet. Avbestilles møte senere enn 24 timer før oppsatt møte tas det betalt kr. 250,- (inkl. mva.) i standard avbestillingsgebyr. 

 

Dersom det er gitt samtykke til førtidig oppstart (se punkt 6) og advokat har utført arbeid før møtet, f.eks. gjennomgang av skriftlig materiale, så vil forbruker måtte betale iht. det avtalte.

 

Du får varsel om møtet ditt før siste mulighet til kostnadsfri avbestilling.  

Du kan enkelt avbestille møte i https://sak.legal24.no. For å avbestille logger du deg inn på «min-side», finner møtet i listen og klikker «Avbestill / refunder». Du vil motta en avbestillingsbekreftelse på e-post og få pengene tilbake på din konto innen 5-10 dager.

 

 

5.      Priser/salær

Pris for møte med advokat i https://sak.legal24.no er kr. 1050 per 30 min (inkludert mva.)
Kr. 2100 per time (inkludert mva.). 


Standard gebyr for avbestilling senere enn 24 timer oppsatt møte er kr. 250,- (inkludert mva.).  

Eventuelt forarbeid betales i tillegg til møtet, etter nærmere avtale med advokat.  
Timepris for forarbeid er kr. 2100 per time. Det beregnes minst en fjerdedels time (ett kvarter) for hver arbeidsøkt som utføres. Det gjøres i den forbindelse oppmerksom på at alt tidsforbruk i anledning saken, herunder inngående og utgående korrespondanse (også elektronisk) og telefonsamtaler danner grunnlag for salæret.

 

Videre beregning av tid og betaling for dette etter møtet blir avtalt med din advokat. Det gis et pristilbud i https://sak.legal24.no for oppdraget eller deler av oppdraget. Pristilbudet kan aksepteres eller forkastes av deg, og forhåndsbetales ved aksept av tilbudet.

 

6.      Angrerett og førtidig oppstart av oppdraget/tjenesten

Når du inngår avtale med advokat utenfor advokatens kontor, kan du som forbruker uten begrunnelse si opp avtalen. Fristen for å bruke angreretten er 14 dager fra dagen etter at avtalen ble inngått (jf. angrerettloven §§ 20 og 21). Du kan bruke din angrerett ved å sende beskjed om dette innen 14 dager fra dagen etter avtalen ble inngått. Advokaten må få skriftlig beskjed om at du ønsker å benytte angreretten.

Angrerett gjelder ikke etter at oppdraget er fullført, forutsatt at du som forbruker uttrykkelig har samtykket til at oppstart av oppdraget (møtet) starter før utløpet av angrefristen på 14 dager, og har erkjent at det ikke er angrerett etter at tjenesten er fullført.

Oppdragsgiver som benytter seg av angreretten etter å uttrykkelig ha anmodet advokaten om å starte oppdraget før angrefristen er gått ut og før oppdraget er fullført, må betale et rimelig vederlag for den delen av oppdraget som er levert frem til tidspunkt for bruk av angreretten. I praksis betyr dette betaling for medgått tid.

7.      Klageadgang

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Du har også anledning til å klage hvis du er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeidet kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

 

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Oslo krets som førsteinstans. Beslutningen fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden. Regler for God advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på www.advokatforeningen.no

 

8.      Fullmakt

Ved inngåelse av oppdraget gir jeg advokat fullmakt til å representere meg utad i sakens anledning.
 

9.      Ansvarsforsikring

Det opplyses at vi i henhold til regler for advokater har ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten.

 

10.  Personvern

Ved inngåelse av oppdrag samtykker du til at vi kan behandle dine personopplysninger i tråd med lov og forskrift. Informasjon om behandling av personopplysninger og dine rettigheter knyttet til dette finnes her: Personvern

 

Vi bruker cookies for å:
  1. Sørge for at betalinger som skjer ikke er svindelforsøk
  2. Se anonymisert statistikk om brukerne våre
  3. Identifisere deg når du bruker tjenesten